Polska-Słowacja: nowy gazociąg

komisja_europejskaW Strachocinie uruchomiono połączenie gazowe między Polską i Słowacją. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie ponad 100 mln euro (40 proc. kosztów inwestycji), a jego celem jest połączenie sieci przesyłowych gazu ziemnego w obu krajach.

Źródło: @Komisja Europejska

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu UE w sprawie dostosowania niektórych państw do środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Rada Unii EuropejskiejOświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2022/1355 z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających lub zagrażających integralność, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Źródło: @Rada Europejska

Komisja postanawia zarejestrować nową europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą tytoniu

komisja_europejskaKomunikat prasowy Komisji Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2022 r. W dniu dzisiejszym Komisja podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej (ECI) zatytułowanej „Wezwanie do stworzenia środowiska wolnego od tytoniu i pierwszego europejskiego pokolenia bez tytoniu do 2030 roku”.

Źródło: @Komisja Europejska

Polityka spójności UE: 9 mld euro na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz transformację ekologiczną i cyfrową Chorwacji w latach 2021–2027

komisja_europejskaKomunikat prasowy Komisji Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2022 r. Chorwacja otrzyma łącznie 9 mld euro z polityki spójności w latach 2021–2027 w ramach umowy o partnerstwie z Komisją w celu promowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej jej regionów oraz i przejścia cyfrowe.

Źródło: @Komisja Europejska