Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Ukrainy, wniosków o członkostwo złożonych przez Ukrainę, Republikę Mołdawii i Gruzję, Bałkanów Zachodnich oraz stosunków zewnętrznych (23 czerwca 2022)

Rada Unii Europejskiej23 czerwca 2022 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje w sprawie Ukrainy, wniosków o członkostwo złożonych przez Ukrainę, Republikę Mołdawii i Gruzję, Bałkanów Zachodnich oraz stosunków zewnętrznych.

Źródło: @Rada Europejska