Uwagi przewodniczącego Charlesa Michela na końcowej konferencji prasowej specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 30 i 31 maja 2022 r.

Rada Unii EuropejskiejPodczas konferencji prasowej, która odbyła się na zakończenie dwudniowego specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej, prezydent Charles Michel przedstawił główne wyniki dyskusji, zwłaszcza na temat Ukrainy, bezpieczeństwa żywnościowego, energetyki i obronności.

Źródło: @Rada Europejska