Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych krajów do środków ograniczających przeciwko poważnym naruszeniom i nadużyciom praw człowieka.

Rada Unii EuropejskiejOświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2021/2160 z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2020/1999 dotyczącą środków ograniczających wymierzonych w poważne naruszenia i naruszenia praw człowieka.

Źródło: @Rada Europejska

KE wspiera Ukrainę

komisja_europejskaOświadczenie przewodniczącej von der Leyen w sprawie wsparcia finansowego UE dla Ukrainy:   „Dziś ogłaszam nowy pakiet pomocy finansowej dla kraju, składający się zarówno z pożyczek awaryjnych, jak i dotacji. Po pierwsze, Komisja proponuje nowy pakiet nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej (MFA) w wysokości 1,2 mld EUR.”

Źródło: @Komisja Europejska