Rekordowa liczba wniosków o dofinansowanie

19 stycznia 2022 r. zakończył się nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską (KE) wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Był to…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Sytuacja bezpieczeństwa w Europie: pojęcia „stref wpływów” nie mają miejsca w XXI wieku

Rada Unii EuropejskiejRada zatwierdziła konkluzje w sprawie sytuacji bezpieczeństwa w Europie, stwierdzając, że bezpieczeństwo europejskie jest niepodzielne, a wszelkie zakwestionowanie europejskiego porządku bezpieczeństwa wpływa na bezpieczeństwo UE i jej państw członkowskich. W swoich konkluzjach Rada potępia ciągłe agresywne działania i groźby Rosji przeciwko Ukrainie i wzywa Rosję do deeskalacji, przestrzegania prawa międzynarodowego…

Źródło: @Rada Europejska