UE sprzeciwia się rosyjskim ograniczeniom wywozu drewna w ramach WTO

komisja_europejskaUE wystąpiła dziś o przeprowadzenie konsultacji z Rosją w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie ograniczeń wywozowych nałożonych przez ten kraj na produkty z drewna. Ograniczenia polegają na znacznym zwiększeniu ceł wywozowych na niektóre produkty z drewna oraz drastycznym zmniejszeniu liczby przejść granicznych, przez które może odbywać się wywóz produktów z drewna.

Źródło:@Komisja Europejska