Nowa Przewodnicząca PE Roberta Metsola: należy wzmocnić europejski projekt

Przewodnicząca PE

Roberta Metsola, najmłodsza w historii osoba na czele Parlamentu Europejskiego

Roberta Metsola, pierwsza Przewodnicząca z Malty i najmłodsza w historii osoba na tym stanowisku. Przemawiając na sesji plenarnej po zwycięstwie w wyborach na stanowisko przewodniczącego, Roberta Metsola powiedziała: „Chcę, aby ludzie odzyskali poczucie wiary i entuzjazmu dla naszego projektu; wiary w to, że nasza wspólna przestrzeń będzie bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i bardziej równa”.

Źródło:@Parlament Europejski

Tymczasowe stosowanie patentu jednolitego

komisja_europejskaDzisiejszy dzień to ważny dzień dla innowacji w Europie. Dziś patent jednolity zaczyna się urzeczywistniać.  Droga do tego miejsca była długa i trudna: prawie 50 lat dyskusji i dekada od uchwalenia Jednolitego Patentu. Obecnie, gdy wystarczająca liczba państw członkowskich ratyfikowała instrumenty prawne, można rozpocząć tymczasowe stosowanie, torując drogę do pełnego wprowadzenia patentu jednolitego w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Źródło:@Komisja Europejska