Fundusze Europejskie dla seniorów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wdraża, poprzez dofinansowanie z funduszy europejskich, nowe rozwiązania ułatwiające dostępność do usług społecznych i zdrowotnych. Dziś są z nami beneficjenci z Białegostoku i Przemyśla. Ich projekty to szansa na szersze wykorzystanie nowych…

Źródło: @Fundusze Europejskie