Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain countries concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third countries with Council Decision (CFSP) 2021/2196 of 13 December 2021 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Źródło: @Rada Europejska

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain countries concerning restrictive measures against Syria

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third countries with Council Implementing Decision (CFSP) 2021/855 of 27 May 2021 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria.

Źródło: @Rada Europejska

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu UE na temat przyłączenia się niektórych państw do decyzji wykonawczej Rady w sprawie środków ograniczających przeciwko Syrii

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2021/751 z 6 maja 2021 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii.

Źródło: @Rada Europejska

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu UE na temat przyłączenia się niektórych państw do decyzji Rady o sankcjach w związku z sytuacją w Burundi

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2021/1826 z 18 października 2021 r. w sprawie zmiany decyzji (WPZiB) 2015/1763 dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi.

Źródło: @Rada Europejska

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw do decyzji o sankcjach w związku z sytuacją w Mali

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2021/2208 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali.

Źródło: @Rada Europejska