Przełamujemy lody

Lodowe przysmaki są ochłodą podczas letnich upałów. Okazuje się jednak, że zdrowiej jeść je zimą. Nasze gardło nie lubi bowiem dużych różnic temperatur. Co powiecie na pyszne lody w wersji wege?
Słodycze mogą być zdrowe. Trzeba jednak zadbać o ich odpowiedni skład. Zrobiły to…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych krajów do środków ograniczających przeciwko poważnym naruszeniom i nadużyciom praw człowieka

Rada Unii EuropejskiejOświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2021/2197 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2020/1999 dotyczącą środków ograniczających wymierzonych w poważne naruszenia i naruszenia praw człowieka.

Źródło: @Rada Europejska

Europejski pociąg

Do stolicy dotarły pierwsze dwa nowoczesne pociągi Impuls II. Jeden z nich jest w barwach europejskich, co ma podkreślić wsparcie Funduszy Europejskich w inwestycje Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. Warszawa.
21 elektrycznych nowoczesnych pociągów będzie zakupionych dla Szybkiej Kolei…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komisja proponuje wzmocnienie mandatu Agencji UE ds. Narkotyków w związku z rozprzestrzenianiem się nielegalnego rynku

komisja_europejskaKomisja proponuje dziś wzmocnienie mandatu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, przekształcając je w Agencję Unii Europejskiej ds. Narkotyków. Proponowane zmiany zapewnią, że agencja będzie mogła odgrywać ważniejszą rolę w identyfikowaniu i rozwiązywaniu obecnych i przyszłych wyzwań związanych z nielegalnymi narkotykami w UE

Jaka pomoc państwa dla rolnictwa?

komisja_europejskaKomisja Europejska zbiera uwagi na temat proponowanych zmian unijnych zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane strony do przekazywania uwag na temat proponowanych zmian zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwai rybołówstwa. Proponowane zmiany mają dostosować obecne przepisy do obecnych priorytetów strategicznych UE, w szczególności wspólnej polityki rolnej(WPR), wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), a także Europejskiego Zielonego Ładu. Państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 13 marca 2022 r.

Zródło:@Komisja Europejska