Przyszłość Europy: propozycje panelu obywatelskiego dla klimatu, środowiska i zdrowia

PE120Podczas panelu w Warszawie 7-9 stycznia, obywatele zaproponowali pomysły na poprawę zdrowia, walkę ze zmianami klimatu i ochronę środowiska.

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, Warszawa gościła w dniach 7-9 stycznia 2022 r. około 200 Europejczyków, którzy przybyli na trzecią i ostatnią sesję europejskiego panelu obywatelskiego poświęconego zmianom klimatu, środowisku i zdrowiu. Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19, niektórzy członkowie panelu uczestniczyli w nim zdalnie.

Źródło: @Parlament Europejski

Ruszyły środki z REACT-EU w regionach

Wdrażanie regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w bieżącym roku upłynęło pod znakiem programowania środków z instrumentu REACT-EU. REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Europejski akt o wolności mediów: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne

komisja_europejskaKomisja opublikowała dziś otwarte konsultacje publiczne w sprawie przyszłego europejskiego aktu o wolności mediów − przełomowej inicjatywy zapowiedzianej w 2021 r. przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii. Celem tego aktu jest ochrona pluralizmu i niezależności mediów na unijnym rynku wewnętrznym mediów.

Źródło: @Komisja Europejska

Fundusz o wartości 47 mln euro na rzecz ochrony własności intelektualnej unijnych MŚP podczas odbudowy po pandemii COVID-19 oraz w trakcie transformacji ekologicznej i cyfrowej

komisja_europejskaKomisja i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomiły dziś nowy fundusz dla unijnych MŚP, oferujący MŚP z siedzibą w UE bony, aby wspomóc je w ochronie ich praw własności intelektualnej. Jest to drugi unijny fundusz dla MŚP, którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w odbudowie po pandemii Covid-19 oraz podczas transformacji ekologicznej i cyfrowej przez kolejne trzy lata (2022-2024).

Źródło:@Komisja Europejska

„uDOSTĘPniacze do akcji!”

feuO dostępności wciąż mówi się za mało, tymczasem bez niej wielu z nas nie będzie w stanie normalnie żyć. Czas dostrzec potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy też znajdujących się w trudnych życiowych sytuacjach! W uświadomieniu sobie jak ważna jest dostępność we współczesnych…

Źródło: @Fundusze Europejskie