Zasoby własne nowej generacji

Dochody z handlu uprawnieniami do emisji (ETS), podatek węglowy oraz zyski rezydualne przedsiębiorstw wielonarodowych – to nowe źródła wpływów do budżetu UE. Zaproponowane przez Komisję Europejską nowe zasoby własne pomogą spłacić środki pozyskane na NextGenerationEU.
 

Źródłó: @Komisja Europejska