Nowe przestępstwa przeciwko środowisku

komisja_europejskaKomisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowej unijnej dyrektywy mającej na celu zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku, czym wypełniła kluczowe zobowiązanie zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Wniosek ten ma zwiększyć skuteczność ochrony środowiska poprzez zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzenia środków prawa karnego.

Źródło: @Komisja Europejska

Program „Erasmus+”: sukces pomimo restrykcji

komisja_europejska– Program Erasmus+ uosabia europejską współpracę w najlepszym wydaniu – powiedziała komisarz Marija Gabriel. Roczne sprawozdanie za 2020 r. pokazuje, że pomimo pandemii program edukacyjny był kontynuowany. W ubiegłym roku w ramach programu wsparto prawie 640 tys. przedsięwzięć edukacyjnych za granicą.

Źródło: @Komisja Europejska

Zrównoważony obieg węgla

komisja_europejskaTo dokument, w którym określono, jak zwiększyć pochłanianie CO2 z atmosfery. Aby zrównoważyć wpływ wytwarzanych emisji, UE będzie musiała radykalnie ograniczyć swoją zależność od węgla kopalnego, zwiększyć skalę rolnictwa regeneratywnego oraz promować rozwiązania przemysłowe mające na celu zrównoważone i możliwe do zweryfikowania usuwanie i recykling dwutlenku węgla.

Źródło: @Komisja Europejska

Czysta gospodarka nabiera tempa

komisja_europejska– Europa musi zrezygnować z paliw kopalnych i przejść na czystsze źródła energii. Obejmuje to zastąpienie kopalnianego gazu ziemnego gazem odnawialnym i niskoemisyjnym, takim jak wodór – powiedział Frans Timmermans. Komisja Europejska przyjęła zestaw wniosków ustawodawczych służących obniżeniu emisyjności unijnego rynku.

Źródło: @Komisja Europejska

Droga ku cyfrowej dekadzie

– Bezpieczna i szybka łączność jest filarem, na którym będziemy budować cyfrową dekadę Europy – powiedział komisarz Thierry Breton. Komisja Europejska zamierza zainwestować ponad 1 mld euro w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na rzecz innowacyjnej i bezpiecznej łączności. Chodzi m.in. o bezpieczną i zrównoważoną infrastrukturę o wysokiej wydajności, w tym sieci gigabitowe i 5G.

Źródło: @Komisja Europejska

NextGenerationEU: pierwsze efekty

Komisja Europejska zainaugurowała tabelę wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności. Jest to platforma dostępna publicznie przez internet, na której ilustrowane są postępy we wdrażaniu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – całościowo i w podziale na poszczególne krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności (RRP).

Źródło: @Komisja Europejska