Zielony VAT dla zielonych firm

komisja_europejskaInicjatywa obywatelska „»Green VAT« – unijny zielony VAT sprzyjający zrównoważonym i ekologicznym produktom i usługom” została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Organizatorzy inicjatywy wzywają KE do zaproponowania aktu prawnego mającego na celu „obniżenie stawki podatku od wartości dodanej dla ekologicznych produktów i usług”.

Źródło: @Komisja Europejska

Schengen pod presją

komisja_europejska– Kryzys uchodźczy z 2015 r., szereg ataków terrorystycznych na terytorium Europy i pandemia sprawiły, że strefa Schengen znalazła się pod presją – powiedział wiceprzewodniczący Margaritis Schinas. KE zaproponowała aktualizację przepisów, co ma zapobiec m.in. instrumentalizacji migrantów do celów politycznych np. poprzez ograniczenie liczby przejść granicznych i intensyfikację ochrony granicy.

Źródło: @Komisja Europejska

Handel bez przymusu

komisja_europejskaKomisja Europejska zaproponowała nowe narzędzie, które pomoże przeciwdziałać stosowaniu przymusu gospodarczego przez państwa trzecie. Ten instrument prawny to odpowiedź na celowe naciski gospodarcze na UE i jej państwa członkowskie. Uzupełnia on zestaw narzędzi, jakie Unia już ma do dyspozycji, i umożliwi jej skuteczniejszą obronę na arenie międzynarodowej.

Źródło: @Komisja Europejska

NextGenerationEU: 50 mld w obligacjach

komisja_europejskaPo pomyślnym zainicjowaniu w czerwcu 2021 r. zaciągania pożyczek na sfinansowanie odbudowy w ramach instrumentu NextGenerationEU – oraz zgodnie ze strategią dotyczącą otwartej i przejrzystej komunikacji z uczestnikami rynków finansowych – Komisja Europejska ogłosiła swoje plany emisji obligacji w celu pokrycia potrzeb w zakresie finansowania z NextGenerationEU w pierwszej połowie 2022 r.

Źródło: @Komisja Europejska