Komunikat prasowy – Cyberprzemoc uwarunkowana płcią: Parlament chce prawa UE do walki z tym problemem

Parlament zwrócił się we wtorek o przyjęcie europejskiej dyrektywy mającej na celu wyeliminowanie cyberprzemocy ze względu na płeć i zapewnienie zbieżności na poziomie krajowym i unijnym.
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Źródło : © Unia Europejska, 2021 – PE

Wsparcie dla obywateli Białorusi

komisja_europejskaKomisja Europejska zmobilizuje dodatkowe 30 milionów euro, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoje wsparcie dla narodu białoruskiego. To nowe finansowanie uzupełni i rozszerzy już istniejącą unijną pomoc dla młodzieży, niezależnych mediów, małych i średnich przedsiębiorstw na uchodźstwie oraz kultury. 15 grudnia w Brukseli odbędzie się VI szczyt Partnerstwa Wschodniego.

Źródło: @Komisja Europejska

Nie daj się naciągnąć nieuczciwym firmom! Pamiętaj, że materiały o Funduszach Europejskich są bezpłatne

W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach lub firmach oferujących odpłatne materiały dotyczące Funduszy Europejskich ponownie przypominamy, że materiały na temat Funduszy Europejskich są bezpłatne. Jest także możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat możliwości wsparcia z…

Źródło: @Fundusze Europejskie