Nauka przez całe życie

komisja_europejska– Aby zapewnić sprawiedliwą transformację, konieczne jest, aby każdy miał dostęp do elastycznych, modułowych i dostępnych możliwości uczenia się i szkolenia, niezależnie od swojej sytuacji osobistej – powiedziała komisarz Marija Gabriel. Komisja Europejska zaproponowała indywidualne rachunki szkoleniowe i mikropoświadczenia zwiększających szanse na zatrudnienie.

Źródło: @Komisja Europejska

Szansa dla gospodarki społecznej

komisja_europejskaGospodarka społeczna obejmuje przedsiębiorstwa, które skupiają się na człowieku i środowisku, zaś większość zysków reinwestują w organizację lub cel społeczny. KE przedstawiła plan działania, który ma pomóc w wykorzystaniu jej potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy, a także jej wkładu w odbudowę sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz w transformację ekologiczną i cyfrową.

Źródło: @Komisja Europejska

Wirtualna praca realna

flaga-Unii-Europejskiej120Gospodarka oparta na platformach cyfrowych szybko się rozwija. Obecnie ponad 28 mln osób w Unii Europejskiej pracuje w ten sposób. Dlatego KE proponuje jasne kryteria pozwalające ustalić, czy platforma jest pracodawcą, a jeżeli tak jest, to zatrudnione w tym systemie osoby mają prawo do pewnych praw socjalnych i pracowniczych.

Źródło: @Komisja Europejska

W Europie nie ma miejsca na nienawiść

komisja_europejskaLiczba przypadków nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści gwałtownie wzrosła w całej Europie. Dlatego KE przedstawia inicjatywę mającą na celu rozszerzenie wykazu przestępstw w UE o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen zawartą w orędziu o stanie Unii z 2020 r.

Źródło: @Komisja Europejska