Kodeks współpracy policyjnej

flaga-Unii-Europejskiej120Na obszarze bez granic wewnętrznych przestępcy nie mogą być w stanie schronić się przed policją, przemieszczając się do innego państwa członkowskiego. Dlatego KE przedstawiła unijny kodeks współpracy policyjnej, aby ułatwić współpracę organów ścigania z różnych krajów Unii i zapewnić funkcjonariuszom policji nowocześniejsze narzędzia wymiany informacji.

Źródło: @Komisja Europejska

2,5 mld euro na walkę z niedożywieniem

komisja_europejskaPodczas szczytu „Żywność na rzecz wzrostu” w Tokio KE zapowiedziała nowe zobowiązanie na lata 2021–2024. W grę wchodzi 2,5 mld euro w celu ograniczenia wszelkich form niedożywienia. Zobowiązanie obejmuje pomoc humanitarną, a także wsparcie na rzecz zwalczania podstawowych przyczyn niedożywienia, w tym zmianę systemów żywnościowych w dłuższej perspektywie.

Źródło: @Komisja Europejska

VAT na nowe czasy

komisja_europejskaNowe przepisy w dziedzinie VAT uzgodnione przez kraje członkowskie UE zapewnią większą elastyczność, a jednocześnie przyczynią się do realizacji priorytetów w zakresie ochrony środowiska, cyfryzacji i zdrowia publicznego. Obecne regulacje UE dotyczące stawek VAT mają prawie trzydzieści lat i pilnie wymagają unowocześnienia.

Źródło: @Komisja Europejska