Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Model DOM – model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym” (Działanie 4.1)

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu do naboru nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-035/21 w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, ogłoszonego 29 października 2021 roku.
3 grudnia 2021 roku Instytucja Organizująca Konkurs…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Omikron zastąpi Deltę?

flaga-Unii-Europejskiej120Przyspieszenie akcji szczepień, szybkie wdrożenie dawek przypominających, czujność i szybką reakcję na wariant omikron – apeluje Komisja Europejska. Chodzi o wspólną i skoordynowaną koncepcję działań UE zmierzających do skutecznego sprostania wyzwaniom związanym z jesiennym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 w wielu państwach członkowskich.

Źródło: @Komisja Europejska

Zdrowie w EU: papierosy do wygaszenia

komisja_europejskaWyroby tytoniowe będą droższe, pojawi się więcej stref wolnych od dymu, także na świeżym powietrzu, a państwa unijne będą zachęcane do pogłębienia edukacji antynikotynowej oraz do leczenia nikotynizmu. Takie plany ma na najbliższe lata Komisja Europejska, choć wszystko musi być zatwierdzone jeszcze przez państwa członkowskie UE.

Źródło: @Komisja Europejska

4 tys. euro na sekundę!

komisja_europejskaW 2019 r. państwa UE straciły łącznie około 134 mld euro z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) – wynika z szacunków KE. Tyle wynosi kwota dochodów utraconych w wyniku oszustw, uchylania się od płacenia i unikania opodatkowania VAT oraz praktyk w zakresie optymalizacji podatkowej, a także w wyniku upadłości i niewypłacalności finansowej oraz błędów obliczeniowych i administracyjnych.

Źródło: @Komisja Europejska