Spójna pomoc w czasie pandemii

flaga-Unii-Europejskiej120W 2020 r. podczas kryzysu związanego z COVID-19 europejskim małym i średnim firmom udzielono wsparcia w wysokości 29 mld euro w ramach instrumentów finansowych – podsumowuje Komisja Europejska. Sięgnięto po instrumenty kapitałowe i dłużne, gwarancje kredytowe i kapitał wysokiego ryzyka. Dzięki pomocy wiele przedsiębiorstw zdołało przetrwać na rynku i utrzymać zatrudnienie.

Źródło: @Komisja Europejska

Brama na świat

komisja_europejskaNawet 300 mld euro na strategię na rzecz rozwoju trwałych połączeń cyfrowych, energetycznych i transportowych na całym świecie zamierza przeznaczyć Unia Europejska. – W ramach globalnej odbudowy pragniemy zmienić sposób, w jaki łączymy nasz świat, a tym samym zapewnić nam wszystkim lepszą przyszłość – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Źródło: @Komisja Europejska

Zawody regulowane proporcjonalnie

komisja_europejskaKE podejmuje kroki prawne przeciwko 18 państwom członkowskim – w tym wobec Polski, które nie dokonały należytego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących oceny proporcjonalności nowych regulacji odnoszących się do zawodów regulowanych. Może to działać na niekorzyść konsumentów np. poprzez zawyżanie cen czy ograniczenie dostępu do niektórych kluczowych usług.

Źródło: @Komisja Europejska