She Figures 2021

Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn na poziomie edukacji zmniejszają się, ale kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Sprawozdanie She Figures analizuje ścieżkę kariery naukowców – od studiów poprzez uczestnictwo w rynku pracy jako badaczy, warunki pracy, awans zawodowy, odsetek kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych.

Źródło: @Komisja Europejska

Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn na poziomie edukacji zmniejszają się, ale kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Liczba kobiet studiujących i absolwentek na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim stale rosła w ostatnich latach. Kobiety są jednak nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Są to niektóre z najważniejszych ustaleń zawartych w sprawozdaniu Komisji Europejskiej She Figures 2021, w którym od 2003 r. monitoruje się postępy na drodze do równouprawnienia płci w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej i poza UE.

Źródło: @Komisja Europejska

Erasmus+ na przyszły rok

komisja_europejskaW przyszłym roku będziemy obchodzić 35-lecie programu Erasmus+ i jego sukcesów w umożliwianiu ludziom studiowania, uczenia się i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą – przypomina komisarz Marija Gabriel. KE ogłosiła zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2022 r. w związku z przyjęciem rocznego programu prac.

Źródło: @Komisja Europejska

Z Widokiem na Unię Równości

komisja_europejska7 listopada 2021 r. w Teatrze Capitol na Scenie Ciśnień odbyła się debata „Z Widokiem na Unię Równości”. Wydarzenie organizowało Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Biurem Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia oraz stowarzyszeniem Kultura Równości.

Źródło: @Komisja Europejska

Reakcja na pandemię w imię solidarności

komisja_europejska REACT-EU to udany instrument wspomagający wychodzenie z kryzysu wywołanego koronawirusem i wdrażanie sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE – powiedziała komisarz Elisa Ferreira. KE opublikowała informacje o alokacji zasobów REACT-EU na 2022 r. Państwa członkowskie będą mogły teraz przesłać Komisji zmiany do swoich programów.

Źródło: @Komisja Europejska