Zdrowe lasy i gleby

Zapobieganie wylesianiu, innowacje w gospodarowaniu odpadami i zapewnienie zdrowej gleby – to kolejne inicjatywy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. – Aby odnieść sukces w walce z kryzysem klimatycznym i różnorodności biologicznej na świecie, musimy wziąć odpowiedzialność za działania zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami – powiedział Frans Timmermans.

Źródło: @Komisja Europejska

Eksport zapewnia 38 mln miejsc pracy w UE

komisja_europejskaHandel jest kluczowym motorem wzrostu miejsc pracy w UE powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie odnoszące się do wymiany handlowej. Dane pogrupowano według branż, poziomu umiejętności, płci etc. pokazują, że unijny eksport wspiera ponad 38 mln miejsc pracy w UE.

Źródło: @Komisja Europejska