Kolejne podmioty chcą zwalczać dezinformację

komisja_europejskaTemat dezinformacji pozostaje jednym z priorytetów Komisji. Zwalczaniu dezinformacji służy Kodeks postępowania, stanowiący pierwszy na świecie tego rodzaju zbiór zasad określający zobowiązania platform i całej branży do działania. Gotowość do podjęcia zobowiązań Kodeksu potwierdziły ostatnio nowe podmioty, a Komisja apeluje do wszystkich innych zainteresowanych stron o przyłączenie się do tej inicjatywy.

Źródło: @Komisja Europejska