Paneuropa vs COVID-19

“Paneuropa vs COVID-19” to nowy, fascynujący komiks o walce z jednym z największych wyzwań, z jakim Europa i świat musiały się zmierzyć w ostatnim czasie. Powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w Polsce komiks opowiada o zmaganiach bohaterów Paneuropy z siłami zła, o solidarności Europejczyków w obliczu zagrożenia i ofiarnej postawie personelu medycznego.

Źródło: @Komisja Europejska

Misje UE – odpowiedź na globalne wyzwania

komisja_europejskaKomisja zainicjowała dziś pięć nowych misji UE. Są one nową i innowacyjną formą współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. Celem misji UE jest stawienie czoła poważnym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia, klimatu i środowiska oraz osiągnięcie ambitnych i inspirujących celów w tych obszarach.

Źródło: @Komisja Europejska

Już są! Ekstra 3 miliardy złotych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na walkę ze skutkami pandemii

feuKomisja Europejska przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Celem tych zmian jest wdrożenie unijnego Instrumentu REACT-EU w POIiŚ 2014-2020. Innymi słowy są to dodatkowe środki na wsparcie inwestycyjne i działania zaradcze w POIiŚ w odpowiedzi na skutki wywołane…

Źródło: @Fundusze Europejskie