Komisja prononuje działania w zakresie migracji i azylu

flaga-Unii-Europejskiej120W ramach nowego paktu o migracji i azylu, Komisja przedstawiła dzisiaj zestaw wniosków w zakresie unijnej polityki migracyjnej i azylowej, zapowiedzianych we wrześniu ubiegłego roku. Inicjatywy te stanowią elementy kompleksowego podejścia do migracji i mają zapobiegać zorganizowanemu wyzyskowi migrantów i ograniczać migrację nieuregulowaną.

Źródło: @Komisja Europejska

Białoruski reżim bez ułatwień wizowych

komisja_europejskaKomisja proponuje dziś zawieszenie niektórych artykułów umowy o ułatwieniach wizowych między UE a Republiką Białorusi. Decyzja ta jest związana z próbami destabilizacji UE i jej państw członkowskich podejmowanymi przez reżim białoruski w celach politycznych poprzez ułatwianie nielegalnej migracji, a także decyzją tego reżimu z dnia 28 czerwca 2021 r. o zawieszeniu umowy o readmisji między UE a Białorusią.

Źródło: @Komisja Europejska

Mapa pomocy regionalnej w Polsce zatwierdzona

komisja_europejskaKomisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, mapę przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. w ramach zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej. Pozwala to na wspieranie najmniej uprzywilejowanych regionów europejskich w zmniejszaniu dystansu pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia.

Źródło: @Komisja Europejska