Światowy Dzień Rzek

feuDawniej, to właśnie wokół nich toczyło się życie, były kierunkiem dla osadnictwa, ale też szlakiem dla podróżujących. Były i wciąż są, źródłem pokarmu dla wielu gatunków i środowiskiem rozrodu i wychowywania potomstwa. Do dzisiaj są miejscem wypoczynku, cieszą oko…

Źródło: @Fundusze Europejskie