Transformacja cyfrowa z opóźnieniami

flaga-Unii-Europejskiej120Polska znalazła się wśród 19 krajów UE, wobec których KE podejmuje kroki prawne ze względu na niepełną transpozycję prawa europejskiego w zakresie mediów audiowizualnych i telekomunikacji. Chodzi o zapisy znajdujące się w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych oraz Europejskim kodeksie łączności elektronicznej.

Źródło: @Komisja Europejska

Jedna ładowarka, wiele urządzeń

komisja_europejska– Ładowarki zasilają wszystkie nasze najważniejsze urządzenia elektroniczne. Wraz z wzrostem liczby urządzeń sprzedaje się coraz więcej ładowarek, które nie są zamienne lub nie są potrzebne. Kończymy z tym – zapowiedział komisarz Thierry Breton. KE odnawia swoją inicjatywę proponując m.in. oddzielną sprzedaż urządzeń i ładowarek oraz harmonizacja portu ładowania.

Źródło: @Komisja Europejska

Nagrody Sybilla rozdane!

komisja_europejskaKonkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest najważniejszą formą uznania osiągnieć w polskim muzealnictwie. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Nagrody są przyznawane dla…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Europejczycy stawiają na naukę i technologię

komisja_europejska86 proc. Europejczyków uważa, że ogólny wpływ nauki i technologii jest pozytywny – wynika najnowszego badania Eurobarometru. Technologie, które są obecnie opracowywane, będą miały pozytywny wpływ na nasz styl życia w najbliższych dwóch dekadach: szczególnie dotyczy to energii słonecznej (92 proc.), szczepionek, zwalczania chorób zakaźnych (86 proc.) i sztucznej inteligencji (61 proc.).

Źródło: @Komisja Europejska

Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE

komisja_europejskaParlament Europejski, Rada i Komisja świętują inaugurację dorocznego „Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE”. Instytucje podpisały wspólną deklarację w tej sprawie. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez KE 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano działania na rzecz podniesienia poziomu świadomości o produkcji ekologicznej.

Źródło: @Komisja Europejska

Ubezpieczenia po pandemii

komisja_europejskaPolisy ubezpieczeniowe są niezbędne dla wielu Europejczyków i dla europejskich przedsiębiorstw. Dlatego Komisja Europejska przyjęła kompleksowy przegląd unijnych przepisów ubezpieczeniowych (znanych pod nazwą „Wypłacalność II”), aby zakłady ubezpieczeń mogły zwiększyć długoterminowe inwestycje w odbudowę Europy po pandemii COVID-19.

Źródło: @Komisja Europejska